Publicerad den 17 mars 2016

Ledare, Sven-Erik Adolfsson: Hur blir det i framtiden?

Sven-Erik_AdolfssonHur blir det i framtiden? Detta är en fråga som dagligen sysselsätter våra tankar, sannolikt för de flesta av oss. I vår CMB-gemenskap kan framtiden te sig både utmanande och roande. Vi står inför utmaningar i samhällsbyggandet, med stora infrastrukturprojekt som samhällets bostadsskuld och nya kommersiella satsningar som ska byggas ikapp.

Jag hör ofta diskussioner kring huruvida det finns tillräcklig kapacitet för all expansion eller inte. För oss som ”beställare” känns det utmanande att hamna mitt i den stora boomen med våra egna, givetvis viktiga, expansionsbehov. Var finns alla människor och nya medarbetare som ska kunna förverkliga vår framtid? En viktig del i vårt hopp är de kommande generationerna och nu tänker jag särskilt på våra blivande samhällsbyggare. Vilka är de och var finns de? Var finns kunskapen om hur framtiden ska förverkligas?

Det är just här som CMB finns och gör stor nytta. Jag känner mig stolt att få vara med och bidra till att ge forskningen skjuts, att ge studenteter stöd med mentorprogram och traineeprogram, att få vara en del i just det gränssnitt som skapar framtiden. Har du ännu inte provat på att vara mentor för en student och blivande samhällsbyggare? Gör det! Jag lovar dig mycket nöje och du blir garanterat en erfarenhet rikare samtidigt som du gör stor nytta. Ta med dig en kollega, kom med och var med och stötta framtidens ledare inom samhällsbyggnad. CMB:s traineeprogram går in på tredje årskullen och det är glädjande att över 20 platser står klara för att fyllas på med ivriga, initiativstarka, framtida samhällsbyggare. Din organisation får en ny medarbetare samtidigt som du får vara värd för andra traineer under de breddningsperioder som ingår i programmet. Det skapar nya och nyttiga kopplingar mellan oss som är aktörer i framtidens samhällsbyggnad. Men framförallt ger vi en årskull framtida ledare en kanonstart in i vår samhällsbyggnadssektor. Och jag är övertygad att de alla behövs.

Sven-Erik Adolfsson,
Vd Chalmersfastigheter AB