Publicerad den 10 mars 2016

Frukostmöte med dialog i fokus

Titeln på CMB:s frukostmöte fredagen den 4 mars var ”Vad kan vi lära oss av dialogen kring Campus Näckrosen?”.  Intresset för ämnet var stort och lokalen fullsatt när Birgitta van Dalen och Christian Frisenstam från Akademiska Hus tillsammans med Joakim Forsemalm, Radar Arkitektur och planering, berättade om dialogprocessen i samband med utvecklingen av området kring Renströmsparken.

Christian Birgitta Joakim_2_1000px

Campus Näckrosen, ett stenkast söder om Götaplatsen, ska utvecklas till ett centrum för konst och humaniora. Engagerade grannar protesterade tidigt mot de planer som Akademiska Hus arbetat fram tillsammans med Göteborgs universitet, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och Higab. Först efter ett omfattande dialogarbete med närboende kunde den negativa starten vändas till en positiv resa för alla inblandade.

– Som fastighetsägare och byggherre är det oerhört viktigt att ha stor respekt för det material vi presenterar, och inse att det kommer att leda till olika tolkningar beroende på vem mottagaren är. Vi som fastighetsägare och utvecklare insåg inte från början vilken sprängkraft detta projekt har. Sett i backspegeln borde vi naturligtvis ha förberett vår kommunikation på ett bättre sätt, och vi har lärt oss mycket sedan dess, tycker Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

För att följa upp debatten om förändringar i området startade Akademiska Hus och Göteborgs universitet processen Dialog Campus Näckrosen. Under 2014, efter högljudda protester från grannar och debattartiklar i GP, anordnade Akademiska Hus en presskonferens tillsammans med universitetet. Flera workshops, informationsmöten och intervjuer hölls också med boende och verksamma i området för att fånga upp åsikter om vad det är som värdesätts i området.

2014 anlitades kulturgeografen Joakim Forsemalm, som en neutral part med tio års erfarenhet av att arbeta med dialogprocesser, för att hjälpa till att få igång en konstruktiv dialog kring planerna för Campus Näckrosen

– Viktiga framgångsfaktorer i en dialogprocess är aktivt lyssnande – är det något som tas emot på fel sätt, förklara igen. Det bör också finnas en plan för hur den kunskap som samlas in ska komma till nytta, och den som startar processen måste verkligen vilja lära sig något av den, menar Joakim Forsemalm.

Christian Frisenstam, arkitekturråd Akademiska Hus region Väst, berättade vidare om det parallella uppdrag som startades för att få in olika förslag på hur området skulle kunna se ut. Det uppdraget är nu avslutat, och i bedömningsutlåtandet framgår att universitetet vill samla sin konstnärliga verksamhet bredvid Götaplatsen. Detaljplanearbetet beräknas ta cirka två år, och i den processen ingår samråd med berörda.

Presentationsmaterial från frukostmötet »