Publicerad den 9 mars 2016

Bli en Framtidens Samhällsbyggare!

CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) välkomnar nu alla att söka till traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare, vars tredje omgång startar den 1 september 2016. Ansökningsperioden startar måndagen den 14 mars och pågår fram till den 10 april. Ta chansen att bli en av framtidens samhällsbyggare!

CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) genomför under 2016/2017 en tredje omgång av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Som trainee tillsvidareanställs du av något av de ingående företagen eller förvaltningarna. Under de första fjorton månaderna av din anställning ingår du i traineeprogrammet. Under de tre traineeperioderna arbetar du ute i andra företag eller förvaltningar för att förstå deras verksamheter och drivkrafter. I programmet ingår en en bred utbildning i personlig utveckling, kopplat till ett verkligt stadsutvecklingsprojekt som kräver ett gränsöverskridande arbetssätt.

I traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare erbjuds du att ta del av utbildningsdagar i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling, samt får en erfaren person i branschen som mentor.

Målet med programmet är att du som trainee efter ett drygt år ska ha skaffat dig kunskap och förståelse inom affärslogik och politik  i samhällsbyggnadsprocessen och fått möjlighet att utvecklas till en skicklig nätverksbyggare.

Läs mer och ansök här! »