Publicerad den 1 mars 2016

Forskningen tar plats på Business Arena

”Den gode, den onde, den fule – vem är vem i Jubileumssatsningen?” är rubriken på ett seminarium under Business Arena i Göteborg, som är en del av ett samarbete mellan Chalmers, KTH, LTH och Malmö högskola. Högskolesamarbetet under Business Arena stöttas av CMB i syfte att sätta fokus på aktuell forskning inom samhällsbyggnadsbranschen.

Akademins monter under Business Arena i Göteborg 2015.

När Göteborg fyller 400 år 2021 ska 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet, stå färdiga – ett initiativ som döpts till Jubileumssatsningen. Jubileumssatsningen bryter traditionen med ett nytt arbetssätt som innebär ett nära och integrerat arbete med plan och projektering mellan stad och byggherrar. Målet är att med nya arbetsformer öka både kapacitet och kvalitet i projektet samt utveckla nya arbetsformer.

Ett forskarteam från Chalmers följer arbetet i Jubileumssatsningen. Uppdraget är att bidra till kunskapsutveckling, identifiera hinder och möjligheter samt  vilka lärdomar som kan dras från projektet för att utveckla tidiga skeden i projekt. Detta får du veta mer om under vårt seminarium på Business Arena den 5 april!

Moderator
Bengt Christensson, Vd CMB

Talare
Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget
Mats Herner, exploateringschef Wallenstam
Peter Juncker, bitr. fastighetsdirektör Gbg Stad
Anders Svensson, professor Chalmers Arkitektur
Mathias Gustavsson, docent Chalmers Construction Management

Alla besökare är välkomna att prata om aktuella forskningsfrågor i vår lounge under pauserna mellan seminarierna! Forskare från Chalmers, KTH, LTH och Malmö högskola kommer att finnas på plats för att berätta om aktuell forskning och svara på frågor.

Akademin på Business Arena i Malmö och Stockholm

Högskolesamarbetet arrangerar även ett seminarium under Business Arena i Malmö den 14 april under rubriken ”Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?”, och under Business Arena Stockholm den 21 september på tema bostadsbyggande, PBL och organisation av planprocessen, samt ett seminarium om fastighetsekonomi och bostadsbubblor.

Mer info och anmälan »

Välkomna!