Publicerad den 24 februari 2016

CMB rekommenderar: seminarium om Positive Footprint Housing

Den 2 mars klockan 12:00-16:00 presenterar Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt Positive Footprint Housing och plusenergikvarteret brf Viva på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan riktar sig till representanter för näringsliv, kommun och media.

Projektet är både ett tvärvetenskapligt kunskapslabb och ett fysiskt demoprojekt i Göteborg (brf Viva). Syftet är att projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Riksbyggens samarbetspartners är akademin, näringslivet, Göteborgs Stad och engagerade medborgare. PFH är unikt i att forskare och elever följer, ger och får input i projektet – från ax till limpa. Riksbyggen fungerar som byggherre, bostadsutvecklare och spindeln i nätet.

(Obs: Sista anmälningsdatum i inbjudan har passerats, men det går fortfarande bra att anmäla sig!)

Mer information och anmälan »