Publicerad den 2 februari 2016

Om svenska teknikkonsulters strategier för internationell samverkan

Många svenska ingenjörsföretag inom byggsektorn är obenägna att haka på den internationellt växande trenden att öka sina resurser genom globala affärsnätverk och partner. Christian Koch, professor i Construction Management på Chalmers, presenterade under CMB:s Bygglunch den 19 januari en förstudie som belyser olika typer av samarbetsformer, nätverksbyggande och andra strategier för globalisering inom ett antal små och medelstora svenska ingenjörsföretag.

Ämnet aktualiseras av en befarad resursbrist inom svensk byggsektor när pågående och planerade projekt ska genomföras under kommande år. Christian Koch diskuterade fördelar, utmaningar och hinder med internationell sourcing och betydelsen av en genomtänkt affärsstrategi och bra ledarskap. Förstudien är gjord av Kristian Koch, Martine Buser och Petra Bosch vid avdelningen för Construction Management, Chalmers.

– Företagen använder sig av en hel bunt olika strategier för att möta den ökande globaliseringen. Inom ett och samma företag har man dessutom oftast flera olika strategier med både lokala och internationella engagemang, säger Christian Koch.

Han pekar på de möjligheter företagen står inför i och med globaliseringen, i form av kostnadsbesparingar, resurser, konkurrensfördelar och affärsutveckling. Å andra sidan upplever många företag även hinder i denna process, som till exempel kulturbarriärer, organisatoriska hinder och tekniska processhinder.

– För att lyckas på den globala marknaden är det viktigt att verkligen ha en strategi, och ofta visar det sig att personliga kontakter och lokal projektledning är kritiska frågor för framgång.

På bilden Kristian Koch och Martine Buser, som tillsammans med Petra Bosch tagit fram forskningsrapporten "Teknikkonsulter med och utan globaliseringsstrategier – en förstudie".

Ladda ner presentationen >>

Ladda ner kortrapporten >>