Publicerad den 22 januari 2016

IREC – fastighetsfrågor i ett internationellt sammanhang

irec_largeI början på januari varje år anordnas den internationella studenttävlingen International students Real Estate Challenge, IREC. Tävlingen börjar med en start i Berlin där studenter från olika universitet samlas för att arbeta tillsammans kring lokalisering av verksamheter i olika europeiska städer. Tävlingen inleds med möten och analys av de behov det aktuella företaget har. I år, 2016, ett universitet som säljer utbildning och som sökte en lokalisering  i någon europeisk stad. 2017 kommer övningsföretaget att vara ett större tyskt bostadsföretag.

Därefter reser studentgrupperna, nu i form av projektgrupper med sju deltagare från de olika universiteten, till några europeiska städer för att finna olika lämpliga byggnader och undersöka den lokala fastighetsmarknaden. De städer som får besök är bland andra Helsingfors, Göteborg, Hamburg, Warszawa och Milano. I år hade den studentgrupp som kom till Göteborg ett utbyte med Vasakronan, som visade upp lokaler och beskrev fastighetsmarknaden i Göteborg.

– IREC innebär en unik möjlighet till samverkan mellan företag, universitet och studenter, och ger Chalmers och de studenter som deltar både nätverkskontakter och en europeisk utblick. För studenterna blir det en mycket nyttig erfarenhet som väl kommer deras framtida arbetsgivare till nytta, och för Chalmers ett sätt att synas i det alltmer viktiga internationella sammanhang som utbildning bedrivs i, säger Göran Lindahl.

Inför kommande år ser Chalmers gärna ett utökat samarbete med fler företag inom fastighetssektorn. De av CMB:s huvudmän som är intresserade av fastighetsfrågor inom Chalmers utbildningar, hör gärna av er till Göran Lindahl för mer information eller för att bolla idéer om samverkan inför kommande tävling. Nätverk, utblick och kunskap är ledord för detta arbete.

Kontaktperson Chalmers:
Göran Lindahl, Docent vid Bygg- och miljöteknik/Construction Management
Tel: 031 – 772 54 95
E-post: goran.lindahl@chalmers.se