Publicerad den 7 januari 2016

Ledare, Bengt Christensson: Varför är det så mycket folk?

Bengt Christensson, vd CMBNär vi summerar 2015 så kommer 2 500 personer att ha besökt CMB på Chalmers. Vad är det som gör att så många dras till frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggande?

Det finns säkert flera orsaker. Många byggplaner i Göteborgsregionen närmar sig sitt genomförande. Frågor om social hållbarhet få en allt tydligare roll och söker sina lösningar inom samhällsbyggande. Det akuta behovet av bostäder och de hinder för byggande som uppstår på grund av traditioner, rutiner och bestämmelser. Listan kan göras lång.

Samtidigt ska vi slå in på vägen mot ett hållbart samhällsbyggande. Detta är uppenbart för nästan alla. Däremot är det inte uppenbart HUR det ska gå till!

När jag i olika sammanhang talar om att vi måste gå mot ett hållbart samhällsbyggande så nickar alla gillande. Men när vi talar om hur det ska gå till så visar det sig allt som oftast att vi har olika bilder av vad ett hållbart samhälle är, och hur vi ska nå dit. Socialarbetare betonar andra aspekter än ekonomer. Ingenjörer och ekologer ser ytterligare andra sidor.

Samtidigt måste vi jobba på i en allt högre takt för att möta behovet av nya bostäder, ny infrastruktur med mera. Och det är där vi befinner oss just nu. Vi blir allt mer medvetna om att det inte finns en gyllene lösning utan att det krävs en kombination av olika åtgärder för att nå målet.

För allt fler är det uppenbart att vi behöver generera ny kunskap och kompetens för att förverkliga ett hållbart samhällsbyggande, samtidigt som byggtakten måste ökas jämfört med idag. Att då komma till Chalmers och på ett enkelt sätt ta del av aktuell forskning och goda exempel från aktörerna innebär att viktiga möten äger rum. Där finns tiden för gemensam återkommande reflektion, kunskapsinhämtning och nytänkande med akademi, studenter och yrkesverksamma.

Kanske är det därför CMB fyller ett behov för så många.

Kanske är det därför som fler än 200 personer engagerar sig i CMB:s think tanks, forskningsprojekt och studentkontakter.

Kanske är det därför traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare blivit en sån framgång.

Kanske är det därför som vi har fått sju nya huvudmän under 2015.

Kanske är det därför behöver vi bli ännu fler 2016.

Bengt Christensson
Vd CMB