Publicerad den 2 oktober 2015

Möt Lars Bankvall – ny medarbetare på CMB

Hej!

Efter många år som forskare och lärare på Chalmers jobbar jag sedan en månad tillbaka som utvecklingsledare på CMB.

CMB:s sekretariat är en liten organisation och mina arbetsuppgifter kommer variera, men jag kommer bl a jobba med de olika arbetsgrupper och utskott som vi organiserar. Jag kommer också arbeta mot institutioner och forskargrupper inom Chalmers, med en förhoppning och     ambition att fler avdelningar och enskilda forskare ska bli nyfikna på vad vi har att erbjuda.

Själv kom jag för första gången i kontakt med CMB för snart tio år sedan, då som nybliven doktorand på avdelningen för Industriell marknadsföring på Chalmers. Det CMB som jag nu är del av är dock till stor del ett annat än det som jag mötte då. Verksamheten har växt ordentligt och omfattar ju idag allt från forskningsfinansiering och utskottsarbete till seminarieverksamhet och traineeprogram (det senare i samverkan med GR). Med andra ord kan både forskare och företag engagera sig på olika sätt, beroende på behov och intressen. Detta är ett område som jag gärna vill belysa ännu tydligare framöver.

Jag ser nu mycket fram emot att vara del av den fortsatta utvecklingen av CMB:s verksamhet, samt lära känna alla forskare och huvudmän som är engagerade hos oss. Hör därför gärna av er till mig om ni har funderingar på vad vi gör, eller kanske idéer om vad vi borde göra…

Vi ses!

Lars i punkter

  • Boråsare, nu boende i Nya Varvet i Göteborg
  • Liten dotter, något större fru
  • Tidigare doktorand* och postdoc inom Industriell marknadsföring och inköp
  • Tidigare masterprogramansvarig för Supply Chain Management

*doktorandprojekt representerat i CMB:s årsbok från 2010, se sid 24-25 »