Publicerad den 2 oktober 2015

Lärdomar från tidigare renoveringar lockade storpublik

CMB:s första frukostseminarium för hösten handlade om vilka lärdomar vi kan dra av tidigare stora renoveringar av flerbostadshus. Seminariet leddes av Paula Feminias vid Chalmers Arkitektur som nyss avslutat en förstudie i ämnet. Över 100 personer var anmälda och att döma av mängden frågor efter föredraget var intresset för ämnet stort. Ett referat kommer inom kort.

Ladda ner presentation »
Ladda ner kortrapport »
Ladda ner fullständig rapport »