Publicerad den 2 oktober 2015

Jag vill tillföra ett omvänt resonemang

Ledare 2015-10-02: Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget

Hej Kicki! Vi är glada att hälsa dig välkommen som ny ordförande i CMB:s forskningsutskott. Berätta lite om din bakgrund.

Tackar! Jag heter Kicki Björklund jag är sedan nästan ett år tillbaka vd för Bostadsbolaget. Jag var tidigare vd för SigtunaHem och har även en bakgund inom akademin då jag disputerat i ämnet lönsamhet i fastighetsföretag vid KTH.

Vad var det som intresserade dig för forskningsutskottet?

Jag ser mig själv som stående mitt emellan näringsliv och forskning och jag brinner för att se och förstå samband. Jag vill alltid fatta beslut utifrån förståelse och fakta och så långt det går undvika att ha förutfattande meningar.  Att tänka utanför boxen är viktigt för utveckling.
Bra forskning, baserad på en verklig och väldefinierad problembild, ger oss nya glasögon! Det sker redan idag mycket bra forskning inom samhällsbyggnad, men ibland har forskningen en tendens att gränsa till navelskåderi. Med en fot i akademin och en i näringslivet vill jag verka för användbara forskningsresultat.

Hur är det att, som du gör, stå med en fot i varje läger?

Ha ha, från forskarkollegor får jag ofta frågor i stil med ”Måste du alltid vara så praktisk?” och från mina näringslivskontakter ”Måste du alltid analysera allt?”. Och jag svarar alltid ja på båda frågorna. Jag vill arbeta för att föra sektorn framåt och då kan jag inte luta mig mot bara en känsla för hur verkligheten ser ut – jag måste ha kunskap och fakta.

Vilken prägel vill du sätta på CMB:s forskningsrelaterade arbete?

Det görs mycket bra redan idag med många intressanta projekt och samarbeten. Det jag skulle vilja tillföra är ett omvänt resonemang i ansökningsförfarandet där jag ser att näringslivet skulle kunna samla sig kring en viss fråga och säga ”Vi kan tänka oss att investera denna summa pengar, för att få fördjupad förståelse i en  specifika fråga eller område – vem eller vilka kan hjälpa oss  med det?”