Publicerad den 1 oktober 2015

Forskningsmedel till samverkansstudie i Bergsjön

En studie av plan- och projekteringsprocessen för renovering av Siriusgatan i Bergsjön har blivit beviljat medel av CMB:s forskningsutskott. Projektets rubrik är Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse och kommer att starta igång efter årsskiftet. Studien är ett samverkansprojekt mellan Chalmers institution för Arkitektur och Teknikens ekonomi och organisation samt SP och Familjebostäder.