Publicerad den 29 september 2015

Forskningsfrågor drog fullt hus på Business Arena!

På fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 16-17 september arrangerade CMB och Chalmers tillsammans med KTH i Stockholm, LTH i Lund och Malmö Högskola två seminarier. Första dagens arrangemang bestod av en paneldebatt med Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson,  och representanter från näringsliv och utbildning. Dag två debatterades Affordable Housing ur såväl forsknings- som industriperspektiv.

Panel_dag_1_550

Första dagens seminarium leddes av Göran Lindahl, docent vid Construction Management, Chalmers. Temat för debatten var ”Forskningspolitik som stödjer näringslivet” med undertema “Betydelse av forskning för god samhällsutveckling". Bland deltagarna fanns Henrik Saxborn, Castellum, Staffan Hintze, NCC och Charlotte Ahlgren Moritz från Malmö Högskola. Nivån på diskussionerna var hög och ministern tackade för många givande inspel till arbetet med den forskningsproposition som läggs fram nästa år.

Prisvärt boende

Dag två var temat "Affordable Housing" och det stod snart klart att detta är ett ämne som engagerar samhällsbyggnadssektorn! Publiken strömmade till och när moderartor Hans Lind, professor vid KTH, inledde debatten var varje stol fylld och diskussionsglada besökare trängdes längs väggar och i dörrpost. Det finns med andra ord anledning att återkomma till detta ämne.

Enkätundersökning

Under båda dagarna genomfördes dessutom en enkätundersökning där 100 besökare intervjuades. Frågorna berörde genusfrågan i sektorn, näringslivets kontakt med akademin och Social Housing. Resultatet av undersökningarna presenterades och kommenterades av våra forskare på det som benämndes Speakers Corner på balkongen, vån 5. En kort presentation av svaren görs också på annan plats i detta nyhetsflöde.