Publicerad den 7 september 2015

Västfastigheter går med i CMB

Så här planeras det nya barnsjukhuset på Östra sjukhuset se ut när det är klart.
Foto/illustration: White arkitekter.

Mitt i en omfattande volymökning av verksamheten går Västfastigheter med i CMB. Bland annat för att man vill prioritera såväl det egna nätverksbyggandet som försöka bidra till ny forskning inom sektorn.

Västfastigheter ingår som en förvaltning inom Västra Götalandsregionen (VGR) med uppdraget att skapa en långsiktigt optimal lokalförsörjning inom VGR.

I fastighetsbeståndet finns regionens sjukhus samt ett antal naturbruksskolor, folkhögskolor och ett museum.

– Just nu är vi ca 400 anställda inom Västfastigheter. Ett antal som successivt kommer att öka i takt med att vår investeringsvolym fortsätter att växa, berättar Bosse Kjellstrand, chef område Projekt. Vår omsättning på investeringar beräknas öka från cirka 1,6 miljarder kronor 2014 till att de kommande åren uppgå till omkring 2,5 miljarder kronor.

Breddat nätverk

Totalt har Västfastigheter just nu cirka 850 pågående investeringsprojekt – både små och stora. Totalt förvaltas 1,7 miljoner kvadratmeter och ytterligare 700 000 kvadratmeter nyttjas via externa hyresavtal.

– I den snabba utveckling som vi är inne i, är vi beroende av branschens aktörer och det är därför viktigt att vi även ser till att förbättra och bredda vårt nätverk, fortsätter Bosse. Där ser vi medlemskapet i CMB som en god möjlighet att ta del av, och kunna vara med att påverka, utvecklingen inom branschen. Jag ser även Västfastigheters deltagande i seminarier, konferenser, grupper med mera som en god möjlighet till kompetensutveckling. Förhoppningsvis skall även vi kunna bidra med våra erfarenheter till övriga medlemmar.

Nyttan med BIM

Att satsa på forskning inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad tycker Bosse är mycket viktigt och lyfter fram hållbarhet, energieffektivitet, och kvalitetskontroll som särskilt intressanta områden.

– Även BIM och att hitta bästa möjliga nytta i den senast tillgängliga tekniken – både för oss och för våra kunder – är ett område som vi vill prioritera, tillägger han.

Studentkontakt

Idag har Västfastigheter kontakt med akademin bland annat genom att man erbjuder studenter ex-jobbsplatser och sponsrar forskning inom hållbara vårdbyggnader.

– I och med medlemskapet i CMB kommer vi kunna utveckla dessa kontakter ytterligare. Bland annat ser mentorprogrammet inom CMB lovande ut. Det är ett bra sätt att komma i kontakt med intresserade och drivna studenter och få ökad insikt i deras tankar och önskemål om sin framtida arbetsplats. Vi ser verkligen fram emot att kunna engagera oss i CMB och bli en del i detta framgångsrika nätverk, avslutar Bosse.