Publicerad den 17 augusti 2015

Anna Kadefors blir professor i fastighetsförvaltning vid KTH

Nu är det klart att Anna Kadefors, idag verksam vid Avdelningen för Service Management vid Chalmers och bland annat ordförande i CMB:s upphandlingsgrupp, som tar den nya professuren vid KTH. En fantastisk möjlighet att ytterligare lyfta managementfrågorna goda chanser till utökat samarbete mellan universiteten tycker vi på CMB.

Läs mer på Fastighetsnytt