Publicerad den 26 juni 2015

Möt nye ordförande i CMB:s marknadsutskott

Under våren har CMB:s marknadsutskott fått en ny ordförande, Johan Ekman. Johan är dagligdags PR-ansvarig på Älvstranden Utveckling och arbetar som sådan brett med såväl med kommunikations- och marknadsfrågor.

Vilka frågor tycker du är viktigast inom CMB?

Under mitt arbetsliv har jag gjort en resa från att till en början ha varit inriktad på krass ingenjörsteknik till att idag arbeta med människan och det personliga mötet i nästan allt jag gör.

Att utveckla utbytet mellan högskolan och näringslivet och mellan forskningen och studenterna är ett viktigt område. Jag vill att forskningen ska spegla vad som som händer, och kommer att hända, i samhället. Den ska vara ett stöd för företagens strävan efter spjutspetskompetens och att kunna göra affärer av de resultat som kommer fram genom forskningen.

 

Varför tackade du ja till uppdraget som ordförande i marknadsutskottet?

Att förstå mänskliga betéenden och göra kommunikation till en kärnverksamhet är något utav det viktigaste vi kan fokusera på, oavsett bransch. Att CMB ägnade Ledarskapsdagen 2015 åt kommunikation – och drog rekordpublik – visar att denna insikt börjar nå fram i samhällsbyggnadssektorn. Marknadsutskottet är den grupp där CMB:s olika aktiviteter formas och är på så sätt motorn som sätter scenen för verksamheten, och tankar för framtiden.

Vi måste tillsammans skapa och äga berättelsen om varför vi arbetar med samhällsbyggnad. Många gånger kan det gå mycket lång tid mellan att en vision om hur samhället ska utvecklas skapas och till dess planerna genomförs. Då är det viktigt att berättelsen om VARFÖR följer med hela vägen till utföraren och till medborgarna. Det är ett område som jag vill utveckla framöver. Hur vill vi utveckla samhällsbyggandet och skapa delaktighet?

 

Har du något måtto som du arbetar efter?

”Byt ut ordet MEN till OCH!” – plötsligt blir problemen till möjligheter.
”Framtiden tillhör dem som tror på den” – och det gör vi inom CMB!