Publicerad den 21 maj 2015

Vi lyfte forskningen på Business Arena!

Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget och nybliven ordförande i CMB:s forskningsutskott, var moderator i
Göteborg. Här tillsammans med en av talarna, Stig Westerdahl, MAH.

Ett mycket intressant samarbete mellan CMB/Chalmers och tre av landets andra högskolor: KTH, LTH och MAH har under våren tagit sin början. Vi startade igång på Business Arena i Göteborg i april och fortsatte i Malmö i maj. Vårt mål har varit att låta forskningen ta plats på scen och bjuda in till samtal om den fastighets- och stadsutvecklingsforskning som bedrivs idag på våra respektive fakulteter. I höst gör vi en uppföljning även i Stockholm och då utlovas en del nya drag - och kanske fler samarbeten - för att lyfta samhällsbyggnadsforskningen i Sverige!


Carl Caesar, KTH, pratade om kommunal markanvisning och fick många frågor och inlägg från publiken.


I vår gemensamma lounge inbjöd vi till att komma och snacka om forskning!

  
Helena Bohman - MAH, Hans Lind - KTH och Anders Svensson - CTH på scen i Malmö.


Till del 2 - frågestund med forskarna - kom publiken väl förberedd med frågor och funderingar.


Loungen var med även i Malmö.