Publicerad den 21 maj 2015

Omstart för effektivitetsgruppen

CMB:s grupp Effektiv produktframtagning förbereder sig nu för en omstart. Ledare för gruppen kommer att bli professor Christian Koch (sök på Koch i sökfältet uppe till höger och läs mer om vad han forskar kring). Så är du intresserad av dessa frågor – oavsett om du varit med i gruppen tidigare eller inte – anmäl ditt intresse till Bengt Christensson, bengt.christensson@cmb-chalmers.se.