Publicerad den 19 maj 2015

Vi välkomnar protek projektstyrning till CMB

Att våga ifrågasätta hur man arbetar idag, och fundera över vad som kan göras effektivare och roligare för att skapa engagemang, är en hjärtefråga för CMB:s nya huvudman protek projektstyrning.

Göteborgsbolaget protek projektstyrning ab startades år 2000. Sedan starten har företaget vuxit organiskt och idag arbetar här 22 personer.

– Vårt mål är att bli det ledande projektledningsföretaget inom de marknader som vi verkar. Dock har vi valt att växa i lugn takt för att behålla den öppenhet och goda stämning som vi tidigt byggde upp, både internt och ut mot våra kunder, berättar Pär Eriksson, vd.

En neutral arena

Redan tidigare har proteks medarbetare varit delaktiga i CMB:s olika arrangemang såsom frukostmöten, Byggluncher och konferenser.

– Som en del i vårt mål att bli ledande känns det naturligt att vara en del i CMB:s arbete, säger Hanna Hansson, marknadsansvarig. Inom forum som CMB är det viktigt att man båda kan ta och ge. Vi tror att vi kan bidra med god kompetens inom managementområdet och från vårt sätt att arbeta i projekt.

Pär tillägger:
– Vi vill ta del av forskning och utbildning inom byggsektorn. CMB erbjuder en unik chans att diskutera aktuella branschfrågor på en neutral arena.

Protek_trappaIfrågasätta det invanda

Att i det dagliga arbetet våga ifrågasätta invanda arbetssätt, och fundera över hur man verkligen ser till att ständigt göra förbättringar, är områden som ofta diskuteras inom protek.

– Att tidigt forma en tydlig målbild för varje projekt är en av våra viktigaste uppgifter. Det gäller att inkludera alla berörda parter i det arbetet och inte bara fundera över frågor rörande exempelvis tid, ekonomi och kvalitet, utan även mjuka parametrar. Målbilden gäller det sedan att kommunicera i alla led i processen. Vi fokuserar på att bygga starka team som inkluderar hela kedjan från idé till färdig produkt.

– Vi diskuterar gärna hur vi skapar en mer kreativ miljö i byggprocessen. Hur tillvaratar vi kompetens och idéer i gruppen? Hur gör vi för att våga trampa lite utanför det invanda? funderar Hanna.

Ekonomistyrning/upphandlingsformer

– Två andra intressanta områden för fortsatt kunskapsutveckling är ekonomistyrning och samverkansformer, säger Pär. Vi arbetar idag med leverantörer som med varierande framgång arbetar med ekonomistyrning i sina projekt. Det vore intressant att se vilka system som finns för att samordna samtliga leverantörer inom samma plattform.

Protek arbetar idag med många olika entreprenadformer utifrån projektens förutsättningar till exempel samverkansentreprenader.

– Finns det forskning på genomförda projekt utförda i samverkan/partnering där utfallet kan jämföras med traditionella upphandlingsformer? Når vi målen? Håller vi tiderna bättre? Får vi en bättre kvalitet med samverkan? Det vore intressant att ta reda på!