Publicerad den 8 maj 2015

CMB rekommenderar konferens

Välkommen till konferensen “Livet mellan husen”
Konferensen som arrangeras den 12 maj lyfter fram hur och på vilket sätt kultur och fritidsfrågor beaktas i stadsplanering. Talare:

  • Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping
  • Kerstin Elias, urbanist och gruppchef för stadsutveckling, SP
  • Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
  • Moa Björnsson, kaospilot och utvecklingschef Traena kommun, Norge
  • Erik Blix, moderator