Publicerad den 30 april 2015

Maria Gårdlund på Sweco Strategy vann Guldhuset

Den 28 april delades ledarskapsutmärkelsen Guldhuset ut i samband med att CMB genomförde den årliga konferensen Ledarskapsdagen. Av ett 20-tal kvalificerade kandidater blev det till sist Maria Gårdlund, vd på Sweco Strategy, som vann.

Juryn, som leds av Henrik Saxborn, vd Castellum och ordförande i CMB, motiverade sin utnämning av vinnaren på följande sätt: ”Maria Gårdlund sätter, i sin ledarroll för Sweco Strategys framåtblickande verksamhet, fokus på de stora utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Hennes djupa engagemang och förståelse för att bygga en företagskultur vid förvärv och integration, har framgångsrikt byggt upp en väl sammanhållen och lönsam organisation. Som ekonom i en ingenjörstät koncern tar hon orädd och på ett lyhört och positivt sätt tag i svåra frågor, som utvecklar medarbetarna och bidrar till nöjda kunder.”

Priset delades ut av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, som medverkade som talare vid Ledarskapsdagen. I anslutning till prisutdelningen höll Maria Gårdlund ett kort anförande där hon bland annat tackade sina medarbetare och betonade vikten fortsatt tillväxt inom Sweco.

– En av mina viktigaste uppgifter är att rekrytera och utveckla skickliga och trygga medarbetare som kan möta våra kunder och skapa värde i projekten. Det är också viktigt att vi fortsätter växa som organisation, så att vi kan erbjuda nya, smarta lösningar för våra kunder och nya karriärvägar för våra medarbetare.

Guldhuset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen. Priset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen samt Sveriges Byggindustrier.

Av: Stefan Hollertz