Publicerad den 22 mars 2015

Välkommen till CMB – Rejlers Installation Göteborg

Per Kärrdin, Rejlers Installation:
– Vi vill vara med och driva utvecklingen och därför har vi valt att gå med i CMB. Vi ser att det finns en stor potential i att ytterligare lyfta styrnings- och ledningsfrågorna genom satsningar på ny forskning och på effektiv implementering av resultaten i vår verksamhet.

Rejlers Region Väst består av cirka 120 teknikkonsulter, placerade på två orter, Göteborg och Varberg. Inne på det moderna och centralt placerade Göteborgskontoret är det ljust och väggarna är nästan helt i glas. Här arbetar drygt 100 personer, däribland team- och projektledare Per Kärrdin.

– Hur mycket jag och mina kollegor arbetar härifrån kontoret beror på vilken typ av uppdrag vi arbetar med. Merparten av uppdragen driver vi härifrån men i vissa uppdrag har vi roller inom kundens organisation och oftast på plats hos kund.

Rejlers verkar inom flera kundsegment; bygg- och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Konsulterna är specialiserade ingenjörer inom respektive område.

– Vi arbetar alltid med bredd, spets och inte minst energi för att skapa resultat. Dessutom pratar vi mycket om vårt sätt att agera, både privat och yrkesmässigt och lyfter fram värdeorden personlig, framgångsrik, pålitlig och hälsosam. Ett exempel på det sistnämnda är att vi varje år har flera medarbetare som ställer upp i Vasaloppet, Göteborgsvarvet eller lägger upp senaste promenaden på vår gemensamma hälsoblogg.

Stor potential

Rejlers är en nordisk koncern, uppdelad i sju divisioner; Telekom, Automation, Mekanik, Elkraft, Infra, Process och anläggning samt Installation och det är Installation Göteborg som har blivit huvudman i CMB.

– Vi vill vara med och driva utvecklingen och därför har vi valt att gå med i CMB. Vi ser att det finns en stor potential i att ytterligare lyfta styrnings- och ledningsfrågorna genom satsningar på ny forskning och på effektiv implementering av resultaten i vår verksamhet, förklarar Per.

Öppenhet för snabbare utveckling

– Dessutom har CMB ett mycket intressant nätverk. Rejlers är ett drivande företag inom vår del av branschen och för att kunna behålla den positionen måste vi hela tiden vara aktiva och hitta nya utvecklingsformer och samarbeten.

Som exempel tar Per området projektledning.

– Om vi är öppna och visar hur vi kan effektivisera projektledningen får vi snart fler i branschen att anamma idéerna och kunderna att efterfråga just det arbetssättet. Vi vill se en snabbare utveckling av branschen och det uppnår vi endast genom att vara öppna med våra idéer.

Installationstekniskt tror Per att han och hans kollegor har mycket att erbjuda kring BIM-strategi och avancerad och effektiv projektering med hjälp av tekniska hjälpmedel.

– Många företag har visioner men nu handlar det om att kunna gå från vision till aktion!

Forskning

Redan idag är Rejlers Installation Göteborg engagerade i forsknings- och innovationsprojekt, bland annat i Positive Footprint Housing som Riksbyggen ska driva på Gibraltargatan i Göteborg.

Tekniska områden som Per tycker borde forskas mer på är exempelvis hur vi planerar en stads infrastruktur ut för att förenkla användandet av eldrivna fordon etc. Hur utformar vi laddningsstationer på busshållplatser? Hur kan vi återanvända energin i bilar och hushåll? Hur behöver den tekniska infrastrukturen anpassas för framtidens självkörande fordon?

Studenterna i fokus

Rejlers koppling till Chalmers är självklar tycker Per och berättar att man exempelvis alltid deltar på arbetsmarknadsdagar och liknande.

– Den typen av evenemang är bra mötesplatser för både oss och för studenterna. Det är ju våra framtida kollegor som vi träffar där. Vi har även studenter som gör examensarbeten hos oss och ibland deltar vi både i undervisning och fungerar som bollplank i studenternas projektarbeten.