Publicerad den 22 mars 2015

Välkommen till CMB – Cad-Q

Mer engagerade byggherrar, tydligare kravställningar och uppföljningar samt bättre samverka för ultimata leveranser till nästa fas i byggprocessen. Det är några av de områden som företaget Cad-Q vill verka för i CMB.

Cad-Q arbetar med att effektivisera processer för design, konstruktion, tillverkning, projekthantering och digital arkivering genom att leverera IT-lösningar. Kunderna är ingenjörs- och byggverksamheter i norra Europa (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien). Göteborgskontoret som ligger i Krokslätt, precis på gränsen mellan Göteborg och Mölndal, har precis flyttat 50 meter längs gatan till nya, stora lokaler. Här träffar vi Mats Persson och Anders Moberg, båda med mer än 20 års erfarenhet av IT inom byggsektorn.

Byggherrens engagemang

Beslutet att bli huvudman i CMB baseras framför allt övertygelsen om att ett nätverk som CMB ger bra förutsättningar till dialog. En arena där man gemensamt kan resonera sig fram till hur ett gott och proaktivt förändringsarbete kan genomföras hos de olika intressenterna i branschen.

– Vi ser att behovet av byggherrar som har ett djupare engagemang i byggprocessen genom tydligare kravställningar och uppföljningar ökar. Bland annat är det nödvändigt för att få full utväxling av BIM-teknologin, säger Anders.

Rätt management avgörande

– Den viktigaste faktorn är management – om inte ledningen engagerar sig och förstår affärsnyttan och förtjänsterna som finns i alla faser i byggprocessen, både för sina kunder och det egna företaget, så kommer detta nödvändiga paradigmskifte för byggbranschen att bli mycket tuffare än det behöver vara, fortsätter han.

Mats håller med och tillägger:

– Vi tror att nätverket kan ge oss intressanta inspel om vad vi kan bidra med för att underlätta IT-stödet i byggprocessen. Vi tror att vi kan dela med oss av de erfarenheter och teknologier som vi har tagit fram och kontinuerligt utvecklar för att stödja byggprocessen.

Nyttan av BIM

De viktigaste management- och ledningsfrågorna för Cad-Q berör hur management och ledningen i verksamheterna ser på informationshantering i ett livscykelperspektiv. Hur kan man samverka bättre för att leveransen till nästa fas i byggprocessen blir så bra att man slipper börja om med ett nytt ”informationsbygge”?

– Som en kommersiell aktör så är vi främst intresserade av att det forskas kring den konkreta nyttan med BIM. Det gäller hela byggnadens livscykel – från kravställning genom design och byggskedet till drift och förvaltning samt kring hur överlämningen mellan de olika faserna kan förbättras. Även frågan hur upphandlingsformer och kontraktuella överenskommelser förändras, för att uppmuntra och gynna samarbetet över gränserna i de olika faserna, är mycket intressant, förklarar Anders.

Blivande mentorer

Vad gäller kontakt med studenter har Cad-Q sedan ett antal år ett samarbete med Chalmers institution för Bygg och miljöteknik och har ett utbyte av studenter som medverkar i aktuella projekt. Företaget har även haft flera ex-jobbare.

– Vi kan absolut se en vidareutveckling av detta framöver exempelvis som yrkesverksamma ledare i CMB:s mentorprogram, konstaterar Mats.