Publicerad den 22 mars 2015

Släpp sargen!

Ledare 2015-03-22: Simon Grimberg, trainee Framtidens Samhällsbyggare, jr. projektledare Bygg-Fast

Nu är det klart – det blir en omgång två av CMB och GR:s uppmärksammade och populära traineeprogram Framtidens Samhällsbyggare! Förra året sökte över 1400 personer de 17 platserna. En av dem som klarade sig igenom den hårda granskningen var Simon Grimberg, nu junior projektledare på Bygg-Fast. Hans uppmaning till företag och organisationer som vill attrahera de bästa och mest drivna unga medarbetarna - släpp sargen!

Simon, vad var det som fick dig att söka till traineeprogrammet och tjänsten på Bygg-Fast?

Traineeprogram i allmänhet är en mycket bra brygga från studier till arbetsliv eftersom man får möjlighet att verkligen lära känna sitt företag och sin egen roll. Man får också prova på många olika saker inom företaget. Det som lockade extra mycket med Framtidens Samhällsbyggare var att man breddade tänket ännu mer. Istället för att ”bara” lära känna mitt eget företag så får jag även en god insikt i verksamheten i andra företag och förvaltningar. Alla som på olika sätt deltar i programmet får en förståelse för varandras utgångspunkter och synsätt. Samtidigt som bygger vi ett kontaktnät som vi kommer att ha med oss genom hela arbetslivet. Det blir ett sätt att få till en del av den samverkan som efterfrågas i branschen.

Bygg-Fast lockades jag av för att det är en platt organisation med snabba beslutsvägar där jag erbjuds möjligheten att vara med i många olika typer av projekt. Jag vet aldrig vad nästa projekt blir och det känns kul att få prova på nya saker hela tiden. Med min bakgrund från Chalmers mastersprogram Design and Construction Project Management (DCPM), och med mitt intresse för process- och projektledning kände jag att Bygg-Fast var en perfekt matchning.

Du känner ju CMB:s verksamhet väl, berätta hur det kommer sig?

Jag har flera kopplingar till CMB. För de första så är Bygg-Fast, där jag är anställd, ett av CMB:s medlemsföretag. Dessutom var jag under mina två sista studieår på Chalmers medlem i CMB:s studentråd och satt bland annat med som studentrepresentant i marknadsutskottet.

Nu startar omgång två av traineeprogrammet i höst – varför skulle du rekommendera andra att söka någon av tjänsterna i programmet?

Framför allt för att man hela tiden får utmana sig själv! Det är 14 intensiva månader där vi lär oss mycket både om oss själva och om den bransch vi är verksamma i. Vi har utbildningsdagar där vi pratar personlig utveckling, gruppdynamik och ledarskapsstilar. Detta i kombination med breddningsperioderna i andra organisationer gör att vi hela tiden får nya intryck och lär oss nytt hela tiden. Om man tycker att de låter lockande ska man definitivt söka till den kommande omgången.

Varför ska företag och förvaltningar vara med i programmet?

För att genom traineernas erfarenheter få en större förståelse för andra aktörers verksamheter. Utöver det är det också ett sätt att visa ett aktivt deltagande som förändringsmotor i branschen, att man som organisation vill gå i bräschen och utmana gamla hjulspår.

Varför behöver samhällsbyggnadssektorn ett sådant här program?

Det är endast genom att jobba tillsammans som vi – privat och offentlig sektor – kan bli effektivare. Det är vårt ansvar att hela tiden sträva mot effektivare processer. Vi behöver kapa ledtider, utan att göra avkall på kvaliteten, på båda sidor. Det gagnar både samhällsekonomin och människors privatekonomi. Det här programmet är ett steg mot en tätare samverkan för att uppnå det.

Hur måste företag och organisationer förändras för att kunna vara drivande/ledande inom samhällsbyggnadssektorn i framtiden?

Man måste utmana stuprörstänket och vara ödmjuk för att det alltid krävs förändring. Vi har två mantran i traineegruppen, ”Släpp sargen!” och ”I samverkan för förändring”, som vi försöker tillämpa när vi tar oss an en ny uppgift. Med den attityden tror jag man kan komma långt.

Vad krävs av ett företag/organisation för att attrahera unga drivna personer som du och dina traineekollegor?

Jag tror att vi alla i traineegruppen har det gemensamt att vi vill vara med och ta ansvar, utvecklas och påverka. Vi vill vara delaktiga och väljer att söka oss till organisationer som möjliggör detta. Om en organisation erbjuder de möjligheterna, tillsammans med en öppenhet och en förändringsvilja, så är det något som åtminstone lockar mig.