Publicerad den 21 mars 2015

Unga startar ny BIM-grupp

Med start i februari har 10 yngre medarbetare från BIM Managementgruppens företag startat upp BIM Framtidsgruppen. Tanken är att under ett år tillsammans ta fram idéer för hur företagen borde arbeta med BIM – sett utifrån den nya kunskap som de unga besitter.

BIM Managementgruppen och BIM Framtidsgruppen har båda formen av think tanks och består av representanter från de byggande institutionerna på Chalmers och från forsknings- och utvecklingsintresserade personer i medlemsföretagen.

BIM Framtidsgruppen leds av Mikael Tallgren Viklund, avd. för Construction Management, vid Chalmers och så här förklarar han initiativet att starta gruppen:

– Genom gruppens sammansättning, från den operativa verksamhet, har den en nära koppling till verksamheten och på så sätt också direkt input kring vad som funkar och inte funkar idag. Det ger gruppen unika förutsättningar för att överbrygga och identifiera de hinder som idag stoppar BIM från att slå igenom i hela byggprocessen från idé till slutlig rivning eller renovering.