Publicerad den 21 mars 2015

Två nya forskningsprojekt beviljade

Under våren har två nya forskningsprojekt beviljats anslag från CMB: Jan Bröchner och Ahmet Anil Sezer för projektet med titeln Ombyggnadsuppföljning och Anna Dubois, Kajsa Hulthén och Viktoria Sundquist med titeln Bygglogistik i den förtätade staden. Som alla projekt som beviljas medel via CMB finns även i dessa ett nära företagssamarbete.