Publicerad den 21 mars 2015

Små hus, små företag – stora visioner!

Hur kan små och medelstora bygg- och energiföretag underlätta för husägare att välja energieffektiva lösningar vid husrenoveringar? Det är ett ämne som Veronica Carlsson, doktorand på Chalmers, Construction Management arbetar med genom att utveckla nya affärsmodeller samt nya allianser med fokus på energirenoveringar.

I projektet deltar 18 stycken små och medelstora byggföretag från Västra götalandsregionen - indelade geografiskt i tre grupper. För att nå syftet sker ett gemensamt arbete med deltagande företag. Bland annat genomförs workshops med de deltagande företagen i projektet samt med önskade experter. I dessa möten delas kunskap, idéer och erfarenheter vilket underlättar nya former av samarbeten. I en av grupperna har arbetet resulterat i fyra företags gemensamma satsning för att underlätta för husägare vid energirenovering och ta ett helhetskoncept på huset. Det hela startar med en grundlig besiktning och förslag på åtgärder.

Projektet förväntas resultera i nya samarbeten mellan bygg och energiföretag med fokus på att öka antalet energirenoveringar av enfamiljshus för att nå EU:s mål 2020.

Aktiva genomförare från Chalmers tekniska högskola är förutom Veronica även Christian Koch och Martine Buser.

Läs folder om projektet »