Publicerad den 21 mars 2015

Samtal om samarbete mellan CMB och Handelshögskolan

I slutet av 2014 fick CMB en förfrågan om möjligheterna till samarbete från Handelshögskolans rektor Per Cramér. Ett inledande samtal har nu förts där de båda organisationerna har presenterat sina verksamheter för varandra. Från CMB:s sida tycker vi att förfrågan är mycket intressant och en arbetsgrupp bestående av representanter för både CMB:s företag och de fyra Chalmersinstitutionerna har fått i uppgift att utreda frågan vidare och under våren arbeta fram ett förslag till styrelsen.