Publicerad den 19 mars 2015

Forskningen tar plats på Business Arena

CMB-stöttat högskolesamarbete
Forskningen tar plats på Business Arena

Hur ser Sveriges främsta forskare på fastighets- och samhällsbyggnadssektorn?
På Business Arena i Göteborg får du veta för då kommer Chalmers tillsammans med Kungliga tekniska, Lunds tekniska och Malmö högskola att gemensamt ta plats på scen under rubriken: "Fastigheter styr staden".

Fastigheterna utgör stadens byggstenar och formar dess långsiktiga utveckling. Då är det avgörande vilka regelverk, planer och system för markanvisning vi har. Det är viktigt att belysa vilken roll arkitekt och byggherre spelar i planprocessen och hur stadsutvecklingen påverkas av att allmännyttans bostadsföretag ska drivas affärsmässigt.

Håller du med? Eller har du andra spännande teorier? I del två av seminariet svarar - och diskuterar - forskarna frågor som ställts av konferensdeltagarna (via en webbaserad frågelåda) tidigare under dagen. Dessutom är alla besökare välkomna att prata om aktuella forskningsfrågor i Lounge 3 under pauserna mellan seminarierna.

Moderator
Kicki Björklund - vd Bostadsbolaget i Göteborg och tidigare forskare vid KTH
Jan Bröchner - professor i byggandets organisering vid CTH

Talare i urval
Göran Lindahl - docent i bygg och miljöteknik vid CTH
Carl Caesar, doktorand i fastighetsvetenskap, KTH
Ingemar Bengtsson - universitetslektor i fastighetsekonomi vid LTH
Stig Westerdahl - docent i företagsekonomi vid MAH

Ur programmet
11.00-12.00 Fördjupning D. Forskningen tar plats på scen! Del 1
13.30-14-30 Fördjupning H. Forskningen tar plats på scen! Del 2

Förutom Göteborg kommer vi att närvara på Business Arena i Malmö den 7 maj och i Stockholm 16-17 september.