Publicerad den 5 mars 2015

Succén med traineeprogrammet fortsätter!

Nu är det klart att vi drar igång arbetet med omgång två av succén traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare.

– Äntligen känner vi att allt är på plats och i höst kommer vi att kunna erbjuda 15-20 nya traineeplatser i Göteborgsregionen, säger Bengt Christensson, vd CMB.

Responsen på första omgången har varit fantastisk från företag, kommuner och traineer, och i stort kommer vi bygga vidare på programmet i pilotomgången med breddningsperioder i flera olika företag och organisationer samt utbildning i självkännedom, gruppdynamik etc. Eventuellt kommer ännu mer fokus läggas på det samhällbyggnadscase som traineerna driver under programmet.

– Att arbeta med ett riktigt projekt ger traineerna en god inblick i samhällbyggnadsprocessen och en chans att verkligen sätta sina gemensamma idéer i verket och dra nytta av sitt unika nätverk.

Mer information om vilka företag och förvaltningar som deltar i omgång två kommer snart.
Läs mer om programmet här »