Publicerad den 5 mars 2015

KKA - ny huvudman satsar på hållbarhet och mångfald

ed en miljö- och hållbarhetsprofil som genomsyrar både den egna verksamheten och de projekt som man arbetar med har arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky Architecture (KKA) hittat sin speciella nisch i branschen. Med medlemskapet i CMB hoppas man kunna bidra med sin expertkunskap inom området och vara en del i ny spännande forskning.

Företaget Kjellgren Kaminsky grundades 2007 av två herrar med dessa namn som tidigare varit anställda på samma arkitektfirma. Sedan dess har verksamheten vuxit med ungefär två medarbetare per år. Sedan en tid tillbaka finns kontoret på Viktor Rydbergsgatan i Göteborg, men man arbetar med projekt från Uppsala till Malmö.

– Vi försöker hålla en ”4 timmar med tåg”-regel för vilka uppdrag vi tar oss an, förklarar Christer Fröberg, som är kontorschef och affärsutvecklare. Hållbarhet är kärnan i allt vi gör, i kombination med smart design. Ett av våra specialområden är passivhus.

Mångfald i verkligheten

Sedan starten har Kjellgren Kaminsky fått ta emot ett flertal priser för sina projekt och det tror Christer beror på att man har ett bra medarbetarteam.

– Vi har medarbetare som är ingenjörer, ekonomer, arkitekter och inredningsarkitekter. Vi rekryterar dessutom ofta utomlands och har just nu 6-7 olika nationaliteter som arbetar här. Deras annorlunda syn på exempelvis stadsplanering är mycket berikande.

Jämställdhetsfrågan är ytterligare ett område som Kjellgren Kaminsky arbetar aktivt med.

– Jämställdhet ur ett managementperspektiv skulle vara ett intressant område att lyfta inom CMB-sfären, tipsar Christer.

Bred samverkan

Det som framför allt gjort Christer och hans kollegor intresserade av CMB var den unika samverkansmodellen.

– Alla från branschen är med – arkitekter, konsulter, installatörer, byggherrar och så vidare – och så naturligtvis akademin. Vi har själva en FoU-intensiv verksamhet och deltar redan idag i ett flertal projekt och arbetsgrupper såsom Arcus, Ren-o-bild och Super Sustainable.

Att kunna ta del av den breda forskningsbas som finns inom Chalmers och samtidigt kunna påverka och delta i nya forskningsprojekt som initieras ser Christer som ett fantastiskt tillskott för verksamheten.

– Dessutom ser vi möjlighet för våra medarbetare att kunna fördjupa sig i olika områden som CMB arbetar med såsom BIM Management, Stads- och regionutveckling och så vidare. Där ser vi också att vi kommer kunna bidra genom att berätta om våra erfarenheter från olika hållbarhetsprojekt, passivhus, Clean Tech och så vidare.

Studentkontakt

Redan idag har Kjellgren Kaminsky kontakt med studenter på Chalmers då man regelbundet deltar i undervisningen genom gästföreläsningar och handledning. Detta ser Christer både som ett sätt att dela med sig av kunskap från branschen, och som en del i företagets rekryteringsstrategi.

– Genom att vara en del i undervisningen får vi insyn i utbildningarna och en känsla för vad som intresserar dagens unga.