Publicerad den 23 januari 2015

CMB rekommenderar innovationslabb!

Nu kan du vara med att utveckla nya idéer för Göteborgs framtid. Det handlar om en inkluderande, grön och dynamisk storstad som är öppen för världen - Vision Älvstaden. Du som deltagare får chansen att vara idéspruta i en kreativ process där ni tillsammans i grupper förädlar och utvecklar idéer mot allmänhet, brukare och finansiärer i innovationslabb. Arrangör är Göteborgs Innovationsplattform (IHAS).