Publicerad den 22 januari 2015

Gamla pappersbruket i Mölndal blir ny stadsdel

Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram på det gamla industriområdet i centrala Mölndal. Med byggstart 2018 kommer här 3 000 bostäder och tusentalet arbetsplatser att uppföras i ett byggprojekt som är ett av de största som kommer att genomföras i Västsverige under den närmsta tioårsperioden. Anders Ohlsson, är vd för MölnDala Fastighets AB, det kommunala bolag som leder projekteringen av Forsåkerområdet. Han inledde CMB:s december-Bygglunch med att berätta om uppdraget att skapa en attraktiv stadsmiljö där sociala aspekter, miljö och effektiv energianvändning ska samverka.