Publicerad den 19 januari 2015

CMB tipsar om utbildning -Tidiga skeden i byggprocessen!

Under våren arrangerar Chalmers Professional Education utbildningen "Tidiga skeden i byggprocessen - Strategi, arbetsprocesser och samverkan" (7,5 hp). Under utbildning får du som deltagare kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer.