Publicerad den 15 januari 2015

CMB tipsar om seminarium!

Frukostmöte hos Byggherrarna i Göteborg 23 januari:
En viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt är byggherrens förmåga att formulera uppdraget rätt, upphandla rätt kompetens och skapa rätt förutsättningar för projektdeltagarna att lösa uppdraget på effektivast sätt. Val av entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsförfarande samt samverkansgrad är verktyg som en erfaren byggherre använder anpassade efter projektets förutsättningar.