Publicerad den 8 januari 2015

Ämnet "Nya PBL" lockade storpublik

Sven Boberg, Chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättade om de lagändringar som har införts, ska införas och om de föreslagna ändringarna av planprocessen som riksdagen röstat ner. Det var tydligt att ämnet engagerade publiken och frågorna var många.