Full aktivitet i CMB:s grupper

Publicerad den 1 oktober 2018

Nu har alla CMB:s grupper  haft sina första träffar efter sommaren. Här är ett litet axplock från dessa.

Magnus Tengberg, Vasakronan, är ordförande i BIM- och digitaliseringsgruppen.

BIM- och digitaliseringsgruppen har utvärderat vårens workshops, samt lagt planen för en höst med både referensgruppsmöte i ett forskningsprojekt kring framtidsspaning på nya teknologiska möjligheter inom byggbranschen, samt en gemensam workshop kring nyttorna med Real Estate Core – en databas för öppna standarder. Den rapport om affärsnyttor med BIM som gruppen arbetat med under våren presenterades under en Bygglunch i september.

I Stadsutvecklingsgruppen diskuteras  förutsättningar för effektiva stadsbyggnadsprocesser. Målet är att hitta frågeställningar för gruppen att engagera sig kring.

Kommunikationsgruppen har ny ordförande, Henrik Mortensen från Akademiska hus. Under hösten kommer gruppen att diskutera formerna för en studie kring hur kommunikativt ledarskap kan användas/utvecklas för att driva samhällsbyggandet framåt.

Framöver har vi inom CMB även ett flertal nya grupper under uppstart. Dessa kommer att fokusera på byggandets logistik, innovationsprocesser, partnering, och agil projektledning.