Sim Lean

Sim Lean är utvecklat för att visa hur Lean-filosofin kan tillämpas i byggbranschen. I ett virtuellt bygge ges spelaren möjlighet att träna på att styra flödet av material och personalresurser på ett effektivt sätt. Sim Lean 2.0 har utvecklats av CMB i samarbete med Lean Forum Bygg och med stöd av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond).

Spelet har flera potentiella användningsområden och utnyttjas bland annat som ett redskap i undervisningen. Den första versionen av Sim Lean lanserades hösten 2007. Spelet blev nominerat till SBFU:s utmärkelse ”Årets innovation” och väckte mångas intresse för effektiviseringsarbete i byggsektorn. Idag har långt över 10 000 personer använt spelet för att träna på att eliminera slöserier i byggandet.

Utmana dina kollegor på www.simlean.se »


simlean