Mentorprogram

Samhällsbyggnadssektorn står inför en generationsväxling där värdefull kompetens och erfarenhet riskerar att gå förlorad. År 2010 startade CMB ett mentorprogram för masterutbildningen Design and Construction Project Management på Chalmers. Syftet är att skapa förutsättningar för en dialog som hjälper både mentor och adept att tydligöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Mentorprogrammet löper under utbildningens sista år. Under detta år hålls sammanlagt fyra möten där alla mentorer och adepter deltar. Dessa möten hålls under andra veckan i oktober, december, februari och maj. Dessutom arbetar varje mentorpar, bestående av mentor och adept, med tydliga mål som ställs upp när samarbetet inleds. Vilka frågor som ska diskuteras samt var och hur ofta man träffas bestäms av varje mentorpar.

CMB_mentorprogram

Ett lyckat mentorskap bygger nätverk mellan studenter och företag samt utvecklar deltagarnas individuella kunskaper om ledarskap. Dessutom hjälper det deltagarna att klargöra sina nuvarande mål och inspirera till att söka nya utmaningar samt till att prova outforskade territorier och metoder för gällande ledarskapspraxis.

Foldern ”CMB Mentorprogram” innehåller en mer detaljerad beskrivning av mentorprogrammet.

Ladda ner svensk version i pdf-format » (2016/2017, uppdaterad version kommer inom kort)

Download English pdf » (2016/2017, will be updated shortly)

Sista ansökningsdag för mentorprogrammet 2017-2018 är 15 september  För vidare information, kontakta oss på cmb-mentorship@chalmers.se 

Mentorer ansöker här »

Studenter ansöker här »

 

Relaterade länkar

Nyhet (publicerad den 13 maj 2016): Solig avslutning av mentorprogrammet 2015/2016

Nyhet (publicerad den 2 nov 2016): Mingel och mat på första mentorträffen