Titta bakåt för att se framåt

Publicerad den 16 april 2018

Att fylla jämt är ofta en anledning att se tillbaka och reflektera över vilka händelser och beslut som lett till att man är där man är idag. Det gäller även CMB som tagit hjälp av sju av sektorns erfarna ledare för att se tillbaka på tiden sedan 1998. Deras svar finns sammanställda i boken ”På […]

Läs mer

Boklansering: På rörlig grund

Publicerad den 12 april 2018

I denna bok möter vi sju personer i framskjutna positioner som ger sina reflektionen på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Det är en greppbar tid. Och en tid som präglats av en näst intill total omdaning. På två decennier har branschen gått från att vara strikt hierarkisk och tämligen homogen till att bli en motor för en hållbar livsmiljö. Perspektiven är helt andra och med det följer en ny syn på staden, medborgaren, folkopinionen, medarbetaren och den egna rollen.

Läs mer

Är du vår nya prefekt?

Publicerad den 3 april 2018

Prefekt sökes till Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Institutionen har cirka 280 anställda, engagerade i utbildning och forskning inom ett brett fält av discipliner och kompetensområden inom ingenjörs- och samhällsvetenskap, konst och humaniora. Här utbildas framtidens arkitekter och samhällsbyggare. Här skapas samhällsnytta genom forskning som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringsliv och myndigheter.

Läs mer

”Tänk själva och bli inte en del av problemet!”

Publicerad den 29 mars 2018

Det var budskapet när Fredrik Friblick, vd Prolog, träffade samhällsbyggnadssstudenter på Chalmers för att prata framtid och ledarskap.

– Erfarenhet ska vi inte överskatta. Erfarenhet är fantastisk, men det är också det främsta hindret för nytänkande!

Läs mer

Tyck till om social hållbarhet på Business Arena

Publicerad den 23 mars 2018

Vi fortsätter vår gemensamma satsning på Business Arena tillsammans med KTH, LTH och Malmö universitet även i år med både seminarier och monter.

Läs mer

Borås stad ny partner i CMB

Publicerad den 20 mars 2018

Borås växer från stor småstad till liten storstad. Stadskärnan utvecklas i snabb takt och den planerade dragningen av Götalandsbanan genom Borås kommer att skapa nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen. Som ett led i utvecklingen har olika samverkansformer skapats med fokus på regionala stadsutvecklingsfrågor.

Intervju med Bengt Himmelmann

Släpp hörnflaggan och kom in i matchen

Publicerad den 19 mars 2018

Studenter på ACE – välkomna på gästföreläsning! Den 21 mars har vi bjudit in en av samhällsbyggnadssektorn mest inspirerande ledare – Fredrik Friblick, vd Prolog. Kom till Kunskapstrappan kl 16.00  på onsdag, ta en wrap och (vj bjuder de första 80 åhörarna) och ta del av Fredriks tips om hur du som ung student bäst rustar dig för framtiden.

Mer information här

Fem procent byggemenskap, går det?

Publicerad den 16 mars 2018

Göteborg har ett mål att anvisa 5 procent av alla bostäder till bo- eller byggemenskaper. Lea-Vanessa Lohr, Fastighetskontoret i Göteborg och Pernilla Ottosson, Inobi, berättade på frukostseminariet i mars om kommunernas roll i utvecklingen av byggemenskaper och belyste de de största utmaningarna.

Filmintervju och presentation

Sista chansen – anmäl din medarbetare som trainee

Publicerad den 14 mars 2018

Har du en ambitiös, driven och kommunikativ medarbetare som varit anställd i max tre år och som är redo för en ny utmaning? Alla företag inom CMB och förvaltningar inom Göteborgsregionen har nu möjlighet att låta en anställd delta i Framtidens Samhällsbyggare.

Mer om denna möjlighet här

Belönas med medalj för sitt studentengagemang

Publicerad den 5 mars 2018

Christine Räisänen, forskare vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, har länge engagerat sig i studenters och doktoranders utveckling och i utvecklingen av den akademiska miljön på Chalmers. För detta belönas hon med Chalmersmedaljen 2018.

Läs motiveringen