Sysselsättningskrav i byggupphandling

Publicerad den 21 juni 2017

Sysselsättning som krav i byggupphandlingar har ökat stort i Sverige de senaste åren, i kölvattnet av den ökade byggtakten. Daniella Petersen, doktorand vid Teknikens ekonomi och organisation – Chalmers, berättade vid CMB:s Bygglunch i juni om sin forskning kring vilka effekter det får för företag och individer.

Läs mer

Nu tar CMB nästa steg

Publicerad den 20 juni 2017

Nu genomför CMB en satsning för att kunna finansiera forskning och innovation med 5 miljoner per år i fem år. Satsningen görs till professor Per Erik Josephsons minne. Bakgrunden är att styrelsen 2016 genomförde en strategisk översyn av CMB inför kommande år. Det konstaterades då att CMB har en unik position med vårt fokus på […]

Läs mer

Medlemsrabatt på kurs: Lean i samhällsbyggandet

Publicerad den 19 juni 2017

Chalmers professionells erbjuder CMB:s medlemsföretag rabatt på kursen Lean i samhällsbyggandet. Under kursen lär du dig hur du kan använda dig av Lean för att effektivisera byggandets processer. Lean är en verksamhetsfilosofi och ett strategiskt tänkande som omfattar verksamheten i enskilda företag, men också samarbetssituationer mellan företag.

Läs mer och anmäl dig här

Ledare: Använd er av kunskapen!

Publicerad den 15 juni 2017

CMB utgör en unik plattform för utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Det konstateras när vi i styrelsen förra året gjorde en strategisk översyn av verksamheten. Som ny ordförande i CMB är det nu min och övriga styrelsens uppgift att förverkliga målet: CMB ska var samhällsbyggarnas främsta forum för management- och ledarskapsfrågor.

Läs mer

Nu tar vi nästa steg i CMB

Publicerad den 15 juni 2017

Nu genomför CMB en satsning för att kunna finansiera forskning och innovation med 5 miljoner per år i fem år. Satsningen görs till professor Per Erik Josephsons minne.

Läs mer

Hur når vi ut?

Publicerad den 15 juni 2017

Det är en av de grundläggande frågorna som CMB:s marknadsutskott ställer sig i sitt arbete med en ny marknadsplan. Den tidigare planen togs fram i samband med CMB:s stora utvecklingssatsning år 2013 och de aktiviteter som då prioriterades är nu genomförda.

Läs mer

Rotparter först ut!

Publicerad den 15 juni 2017

Nu startar arbetet med CMB:s stora uppväxling på allvar och först ut att deklarera sin avsikt genom att skriva på avsiktsförklaringen är Rotpartner.

Läs mer

Vill du var med i CMB:s arbete?

Publicerad den 15 juni 2017

Under sommaren kommer vi att se över deltagandet i våra grupper och utskott. Vill du vara med och påverka vårt dagliga arbete? Hör av dig till oss!

Läs mer

Välkomna Robert Dicksons stiftelse – ny huvudman i CMB

Publicerad den 14 juni 2017

– Det finns ett stort rekryteringsbehov inom bygg- och fastighetsbranschen den kommande 10-årsperioden. Utbildningen är idag främst ingenjörsinriktad med fokus på fackkunskap. Det är inte tillräckligt för att skapa goda framtida chefer som har ledarskapskompetens och inte enbart fackkunskap.

Läs mer

Digitaliseringen i framtiden

Publicerad den 14 juni 2017

Vid sitt senaste möte beviljade CMB:s forskningsutskott finansiering till två nya forskningsprojekt: ett kring framtida trender inom digitalisering och ett som ska kartlägger dialogprocesser ur ett managementperspektiv.

Läs mer