Sidhuvud

CMB in English »
Prenumerera på CMB:s nyhetsbrev »


Start
Om CMB
Aktiviteter
Nyheter
Huvudmän
Forskning
Utbildning
Kunskapsutveckling
Guldhuset
Kontakt
 

Nyheter från CMB »

Nyhetsbrev – På gång! »

Äldre nyhetsbrev (2001-2013) »

  

Nyheter från CMB

Ledarskap och kommunikation ledord för Faveo

2014-07-07

– CMB:s mission att arbeta för framtidens ledarskap inom samhällsbyggnadsbranschen stämmer väl med de värderingar som vi inom Faveo arbetar aktivt med i det dagliga arbetet: generositet, professionalism och samverkan.

Så kommenterar Lise Langseth, vd för Faveo Projektledning (dotterbolag inom Faveokoncernen), varför hon drivit frågan om medlemskap i CMB.

Faveo är ett medarbetarägt konsultbolag med inriktning mot projektledning, verksamhetsutveckling och specialisttjänster inom samhällsbyggnad och energi. Bolaget bildades 2010 efter en sammanslagning av svenska Swepro och norska PTL.

Människan i centrum

– Som konsulter inom projektledning är människorna, alltså medarbetarna och kunderna, våra viktigaste arbetsredskap. Fungerar inte ledarskapet och kommunikationen så blir det heller inga väl utförda byggprojekt. För att utveckla dessa områden måste vi arbeta utifrån fakta om hur det ser ut idag, och vilka effekter de förbättringar som vi utför får. Där är den CMB-finansierade forskningen en viktig källa till information och diskussion.

Som exempel nämner hon professor Per-Erik Josephsons studier som visat att svenska byggen står still till 80 procent.

– När vi bygger exempelvis en skola måste vi redan från början ha fokus på vad det är vi ska skapa, alltså en miljö som ska ge de unga goda chanser till utveckling, en bra arbetsmiljö för lärarna, drifts- och underhållspersonal och så vidare.
Ett professionellt ledarskap och sedan planering, planering, planering är nyckelorden, konstaterar hon.

Akademi + näringsliv

Att arbeta med forskning och innovation är inget som är nytt inom Faveo. I Norge, där cirka 200 av de 350 medarbetarna finns har man en forskningsdirektör som även är professor vid Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU).

– Samarbetet med akademin är viktigt för oss, dels för att ta del av och bidra till forskningen, men också genom kontakten med studenterna. Att nu knyta oss ännu närmare Chalmers är ytterligare ett steg i den riktningen, avslutar Lise Langseth.

 

 

För studenter

Masterprogram »

Traineeprogram »

Mentorprogram »

DCPM Alumni »

Sim Lean »

CMB Vocabulary »

 

För företag

Extranät »

Att vara huvudman i CMB »

Mentorprogram »

Examensarbeten »

För forskare

Ansök om forskningsmedel »

Publikationer »

Pågående forskningsprojekt »

Kontakt

Centrum för Management i Byggsektorn
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

info@cmb-chalmers.se
www.cmb-chalmers.se