Att vara huvudman i CMB

Det är enkelt att bli huvudman i CMB. Det enda som krävs är att du vill vara med och påverka dagens och framtidens ledarskap i samhällsbyggnadssektorn. Att du är intresserad av att managementfrågorna i branschen utvecklas.

Din medverkan i CMB utgår från att ditt företag vill bidra till att utveckla managementutbildningen på Chalmers och stödja den forskning som behövs för att utveckla ny kunskap. Ditt företag medverkar också till att vi får ett aktivt kunskapsutbyte mellan akademi och sektorns privata och offentliga aktörer.

Som huvudman får du möjlighet att påverka kunskapsutvecklingen med din erfarenhet och att utveckla kontakter med forskare och studenter på managementnivå. Dessutom utgör CMB i sig ett aktivt nätverk i kraft av sina medlemmar och Chalmers institutioner. Därutöver erbjuder CMB möjligheter att satsa på särskilda forskningsprojekt som just din organisation är intresserad av. Vi hjälper dig gärna att etablera forskningssamarbeten som kan inledas med masteruppsatser eller examensarbeten.

Vi tror inte på passiva huvudmän. Förutom tid förutsätter vi att ditt företag gärna medverkar i CMB:s aktiviteter på ett sätt som passar er verksamhet. Huvudmannaskapet i CMB innebär även en årlig avgift som baseras på företagets omsättning. Om vill utveckla management i ditt företag så ansöker du om att bli huvudman i CMB – svårare än så är det inte!

Broschyr om huvudmannaskap i CMB

Upptack_CMB-jan-16

Broschyr om huvudmannaskap i CMB »