CMB stödjer forskning

Inom CMB arbetar akademi och företag tillsammans för att utveckla ny kunskap och kompetens i managementfrågor. Det gör vi dels genom direkt stöd till olika forskningsprojekt och dels genom aktivt deltagande i utvecklingen av Chalmers managementrelaterade utbildningar.

Genom think tanks och aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten sker kunskapsutbyte mellan akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Forskningsutskottet har i uppdrag att utveckla viktiga områden för ny kunskap och kompetens. Prioriterade områden är: digitalisering, organisations- och affärsmodellsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, samt byggandets effektivitet och produktivitet. Dessa områden hanteras bland annat i CMB:s olika grupper/thinktanks »