Stadsutvecklingsgruppen

Gruppen har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten. Ordförande i gruppen är Mariette Hilmersson, Castellum.

Ledamöter

Anders Hagson, Chalmers
Carolina Högvall, Krook & Tjäder
Christina Ingelsten, Skanska
Erik Andersson, Kjellgren Kaminsky Architecture
Jan Bröchner, Chalmers, Teknikens ekonomi o org
Janica Wiklander, Tengbomgruppen AB
Jonas Larson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB
Karl Palmberg, Liljewall arkitekter
Lena Josgård, HSB Göteborg
Marcus Jahnke, RISE
Mariette Hilmersson, Castellum
Martin Clase, White arkitekter
PerEric Persson, KUB arkitekter
Saeid Erfan, Länsstyrelsen Västra Götaland
Sophie Dufva, Semrén & Månsson
Stephan Cedergren, Fastighetskontoret
Åsa Swan, Älvstranden Utveckling AB

Övriga

Bengt Christensson, CMB
Lars Bankvall, CMB

Mötesdatum 2018

  • Onsdag den 7 februari, klockan 11.00-13.00
  • Fredag den 13 april, klockan 13.30-16.00
  • Fredag den 1 juni, klockan 13.30-16.00