CMB extranät

Här på extranätet kan du som är medlem i något av våra utskott eller andra grupper ladda ner material såsom mötesprotokoll, minnesanteckningar och bilagor. Materialet är lösenordsskyddat. Du erhåller lösenord från CMB:s sekretariat.