Anmälan till - Vad kan vi lära av dialogen kring Campus Näckrosen?

Frukostmötet är fulltecknat, välkommen nästa gång!