Bygglogistik som styrinstrument i stora projekt

Frukostmöte den 8 november 2013

 

Välkommen att lyssna på Samuel Lindén, Svensk bygglogistik, och Linköpings Universitetssjukhus som berättar om arbetet med att säkerställa att sjukhusverksamheten kan fortgå med minsta möjliga störning under en omfattande om- och tillbyggnation. Lösningen har blivit ett unikt logisktupplägg där logistiken har separerats från byggproduktionen och där alla aktörer har fått specifika krav.

Samuel beskriver också hur byggnationen påverkas av att verksamhetsanpassningen är okänd långt in i genomförandefasen.

Tid: Fredag den 8 november 2013, kl 07.30-09.00
Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9
Anmälan: Anmäl dig så snart som möjligt via länken ovan
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna denna inbjudan!
Upplysningar: Kristin Fridholm, kristin.fridholm@cmb-chalmers.se