Boklansering: På rörlig grund

Publicerad den 12 april 2018

I denna bok möter vi sju personer i framskjutna positioner som ger sina reflektionen på utvecklingen i byggsektorn de senaste 20 åren. Det är en greppbar tid. Och en tid som präglats av en näst intill total omdaning. På två decennier har branschen gått från att vara strikt hierarkisk och tämligen homogen till att bli en motor för en hållbar livsmiljö. Perspektiven är helt andra och med det följer en ny syn på staden, medborgaren, folkopinionen, medarbetaren och den egna rollen.

Med fyra öppna frågor om utveckling och ledarskap möter vi: 

  • Christel Armstrong Darvik, tidigare vd Stena Fastigheter
  • Jan Bröchner, professor i byggandets organisering, Chalmers
  • Ulrika Francke, styrelseledamot och tidigare vd Tyréns
  • Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö
  • Henrik Saxborn, vd Castellum
  • Monica von Schmalensee, partner och tidigare vd White arkitekter

I slutkapitel görs en analys av de sju framställningarna som ger oss en mer sammansatt bild av en byggsektor i förändring.

Carina Lindberg Glavå är konsult med uppdrag inom Public Affairs och strategisk kommunikation vid utvecklings- och förändringsprocesser. Hon har en examen och forskarstudier i socialantropologi. Mellan 2010 och 2014 var hon ledamot av CMB:s stads- och regionutvecklingsutskott. Hon har tidigare givit ut Projektverkare, att leva och arbeta med förändring, tillsammans med Peter Rundkvist och 19 samtal om vår samtid: om kunskapssamhället, tillväxten, välfärden – och om Göteborg.

Ordinarie pris 249 kr

CMB partner 229 kr

Studentpris 199 kr

Förbeställ på info@cmb-chalmers.se