• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Vad är nyttan med BIM?

CMB:s grupp inom BIM och digitalisering har under året diskuterat vikten av att växla över diskussionen kring BIM från ett teknikperspektiv till ett ökat fokus på nyttorna för verksamheten. De har velat lyfta fram goda och framförallt konkreta exempel på digitaliseringens bidrag till kostnadsbesparingar, påverkan på kvalitet, möjligheten att attrahera rätt arbetskraft eller skapa nya affärsmodeller.

Diskussionerna har mynnat ut i en kortrapport som presenteras denna Bygglunch.

– Ett sätt att få genomslag i samhällsbyggnadssektorn som helhet när det kommer till BIM, är att ge goda exempel som påvisar verkliga affärsnyttor. Vi hoppas att det kommer att stimulera flera typer av företag som ingår i eller är beställare av byggprojekt till att våga ta nästa utvecklingssteg, säger Linda Strind som lett arbetet med rapporten.”

Praktisk information