• Namn Organisation
  • Emma Larsson Göteborgs Stad, Fastighetskontoret FS4
  • Darko Asanovic Peab Anläggning AB FS4
  • Elin Andersson Wästbygg Projektutveckling
  • Totalt 3 deltagare

Utmaningar för hållbar förnyelse av förorten

”Sätt ramar och definiera mål genom att tillämpa ett affärsmodelltänk. Strukturera processen och sätt upp delmål. Sätt upp regler för samarbete och kommunikation”. Rekommendationer från forskare vid Chalmers/RISE som följt Familjebostäders planering av en renovering i miljonprogramsområdet Siriusgatan i Bergsjön.

Bakom studien står Paula Femenias, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, Pernilla Gluch, Teknikens ekonomi och organisation och Kristina Mjörnell, RISE. Fallstudien avslöjar bland annat en värdekonflikt där bostadsområden i mindre attraktiva lägen har svårare att räkna hem investeringar.  Forskarna såg också hur otydlighet på hög beslutsfattandenivå styr utgången av projektet.

– Det finns konflikter mellan olika politiska mål, men också mellan politiska mål och delar av kommunens tjänstemän i olika förvaltningar när det gäller möjligheter att genomföra aktiviteter för att uppfylla mål. Vidare visar vår studie på hur mål och förutsättningar för renovering kan ändras under tid, säger Paula Femenias.

Men stöd i resultaten från fallstudie ger forskarna ett antal rekommendationer som kan stödja bostadsföretag och andra aktörer i arbetet vid renovering och omvandling av liknande bostadsområden.

 

Praktisk information